Sprawozdania

  • Sprawozdanie z zebrania PTSJ – 07.06.2020
  • Sprawozdanie z zebrania PTSJ – 27.10.2019
  • Sprawozdanie merytoryczne z lat 2016-2019
  • Sprawozdanie merytoryczne z lat 2013-2016
  • Sprawozdanie merytoryczne z roku 2014