Seminarium PTSŻ-PTSJ

ptsz-ptsj-ijuj

I Seminarium Naukowe Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

i Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych

we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ

Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej – nowe źródła, nowe interpretacje

26-27 września 2016

Kraków, ul. Józefa 19

PROGRAM

Poniedziałek, 26 września 2016

11:00-12.00 Sesja inauguracyjna

 • Powitanie: dr hab. Michał Galas (PTSŻ, UJ), dr hab. Magdalena Ruta (PTSJ, PTSŻ, UJ), dr Marek Tuszewicki (PTSJ, PTSŻ, UJ)
 • Dr Alina Skibińska (CBnZŻ)

Źródła do badań nad Zagładą. Gdzie i jak szukać informacji o źródłach? Źródła typowe i jednostkowe.

12:15-13:45 Dylematy edytora/tłumacza źródeł do badania Zagłady

Prowadzenie: prof. Antony Polonsky (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

 • Dr Joanna Nalewajko-Kulikov ( PTSJ, PTSŻ, IH PAN)

Jak pogodzić potrzeby naukowców i zwykłych czytelników? Problemy edytorskie przy „Kronice getta warszawskiego”

 • Dr hab. Magdalena Ruta (PTSJ, PTSŻ, UJ)

Trauma i kicz. Problemy tłumacza zapisków Z. Gradowskiego, członka „oświęcimskiego” Sonderkommando

 • Monika Adamczyk-Garbowska (PTSJ, PTSŻ, UMCS)

Postawy Polaków wobec Żydów w relacjach z okresu Zagłady i tuż powojennego. Problemy edycji i recepcji

15:00-16:30 Nowe źródła, nowe odczytania I

Prowadzenie: dr hab. Leszek Hońdo (PTSŻ, UJ)

 • Dr Monika Szabłowska-Zaremba (PTSJ, PTSŻ, KUL)

Fotografia jako medium wojny

 • Dr Magdalena Tarnowska (PTSŻ, UKSW)

Tadeusz Bornstein (1919–1942) – twórczość plastyczna i literacka artysty wobec Zagłady 

 • Anna Kuligowska-Korzeniewska (PTSŻ, Akad. Teatr. im. A. Zelwerowicza)

Modlitwa samotnego chrześcijanina. Tymona Terleckiego „Alle Juden raus”… (1943)

16:45-18:45 Nowe źródła, nowe odczytania II

Prowadzenie: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (PTSJ, PTSŻ, UMCS)

 • Dr Jacek Proszyk (PTSŻ, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej)

„Płowa Bestia” Pawła Wiedermanna – nieznane źródło do badań nad strukturą zarządzania w getcie sosnowickim i Zagładą Żydów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.

 • Dr hab. Leszek Hońdo (PTSŻ, UJ)

Nazistowskie badania nad Żydami. Institut für Deutsche Ostarbeit – Krakau 1940-1944

 • Alicja Jarkowska-Natkaniec (PTSŻ, UJ)

Polska prasa konspiracyjna i powojenna jako źródło do badań nad Zagładą Żydów.

 • Karolina Panz (UW)

Oral history jako źródło do badania mikrohistorii Zagłady na polskiej prowincji

Wtorek, 27 września 2016

9:30-11:00 Instytucje i projekty I

Prowadzenie: prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (PTSŻ, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza)

 • Ewa Wiatr (PTSŻ, UŁ)

Publikacja Encyklopedii z Getta Łódzkiego

 • Dr Agnieszka Żołkiewska (PTSJ, ŻIH)

Problemy i perspektywy edycji źródeł do dziejów Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie wydawnictw Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

 • Dr Piotr Setkiewicz (Muzeum Auschwitz-Birkenau)

Pierwsi Żydzi w Auschwitz

11:15-12.15 Instytucje i projekty  II

Prowadzenie dr hab. Magdalena Sitarz (PTSJ, PTSŻ, UJ)

 • Dr Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Dary do zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich  jako źródło wiedzy o Zagładzie

 • Dr Moshe Shner (Ghetto Fighters’ House)

A Community of Commemoration

12:15-13.45 Zakończenie

Prowadzenie: dr Edyta Gawron (PTSŻ, UJ)

 • Refleksje super-respondenta
 • Dyskusja z udziałem prof. A. Polonskiego, dr A. Skibińskiej i pozostałych uczestników