PTSJ DAWNIEJ

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych zostało założone w 2010 r. Funkcję pierwszej Prezeski Zarządu piastowała w latach 2010-2013 prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, literaturoznawca, profesor zwyczajny w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2000-2011 kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów; tłumaczka z języka angielskiego i jidysz. Opublikowała m.in. Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót (1994), Contemporary Jewish Writing in Poland. An Anthology (2001, wspólnie z Antonym Polonskym), Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne (2004), Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów (2006), Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich (2009, z Adamem Kopciowskim i Andrzejem Trzcińskim), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010 (2011, z Feliksem Tychem – ang. wersja Jewish Presence in Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland 1944-2010 [2014]. W 2004 roku otrzymała nagrodę naukową im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za badania nad literaturą jidysz, a w 2016 r. nagrodę im. Ireny Sendlerowej.  

Funkcję Prezeski Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych w latach 2013-2016 obejmowała dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov – dr hab. prof. instytutowy w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, redaktorka naczelna „Acta Poloniae Historica”. Zajmuje się historią Żydów wschodnioeuropejskich w XIX i XX w., historią kultury jidysz (zwłaszcza prasy) oraz stosunkami polsko-żydowskimi. Autorka monografii Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (2004), Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce (2009)  oraz Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (2016). Redaktorka i współredaktorka tomów Trudny wiek XX (2010, współred. G. P. Bąbiak), Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) (2012, przy współpracy G. P. Bąbiaka i A. J. Cieślikowej) oraz Lesestunde/Lekcja czytania (2013, współred. G. Krzywiec, R. Leiserowitz, S. Lehnstaedt). Dla serii wydawniczej „Archiwum Ringelbluma” opracowała krytycznie wspomnienia Cwi Pryłuckiego (2015) oraz notatki Emanuela Ringelbluma z getta warszawskiego (2018). Pracuje nad książką o prasie jidyszowej w międzywojennej Polsce.

W latach 2016-2019 funkcję Prezeski Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych sprawowała dr hab. Magdalena Ruta – jidyszystka i polonistka, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykłada język i literaturę jidysz. Redaktorka  tomów: Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce (Kraków-Budapeszt 2008),  (z Elvirą Groezinger) Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Postwar Era (Wiesbaden 2008), Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945-1949) (Łódź 2017) i in. Autorka książek: Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu (Kraków 2003) oraz Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie (Kraków-Budapeszt 2012), wersja angielska Without Jews? Yiddish literaturę in the Peolple’s Republic of Poland on the Holocaust, Poland and Communism (Kraków 2017). Tłumaczka literatury jidysz (m.in. prozy Chaima Gradego, Icchoka Baszewisa Singera, Hinde Ester Kreitman, Kalmana Segala). Do tej pory ukazały się następujące książki w jej przekładzie: zbiór opowiadań Josifa Burga Okruchy (Sejny 2001), dwujęzyczna antologia wierszy pod jej redakcją – Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce (Kraków 2012), trzy tomy trylogii Chavy Rosenfarb Drzewo życia (we wspolpracy z Joanną Lisek, Markiem Tuszewickim i Natalią Krynicką; Łódź 2015-2017) oraz powieść Ojzera Warszawskiego Szmuglerzy (we współpracy z Moniką Adamczyk-Garbowską; Lublin 2018).