PTSJ DZIŚ

W maju 2019 r. funkcję Prezeski Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych objęła dr hab. Joanna Degler (Lisek) – literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się poezją żydowską i kulturą jidysz, a szczególnie twórczością kobiet. Jest autorką monografii: Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna (Wrocław 2005) oraz Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (Sejny 2018). Zredagowała tomy: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz (Wrocław 2010) oraz Mykwa – rytuał i historia (Wrocław 2014). Z Karoliną Szymaniak i Bellą Szwarcman-Czarnotą przygotowała tom: Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz. Na język polski tłumaczyła też  m.in.: trylogię Chavy Rosenfarb Drzewo życia (we współpracy z M. Rutą, M. Tuszewickim, N. Krynicką, I. Stempin; Łódź 2015-2017) oraz almanach grupy artystyczno-literackiej Jung Jidysz (“Jung-Idisz / Yung-Yidish”, Łódź 2019). Od 2017 r. redaguje serię Żydzi. Polska. Autobiografia.

Funkcję Wiceprezesa obecnego składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych sprawuje mgr Dariusz Dekiert – hebraista, literaturoznawca, tłumacz przysięgły języka hebrajskiego. Ukończył judaistykę, semitystykę i historię na Freie Universität Berlin. Od 2005 r. prowadzi własną firmę tłumaczeniową. W 2019 r. rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ, temat pracy Od romantycznego zrywu do literackiej trybuny. Łódzka awangarda żydowska w latach 1905-1928. Najważniejsze opublikowane prace: Elementy magii praktycznej w modlitwach za chorych i zmarłych, [w:] Różni razem: młodzi polscy naukowcy o Żydach, red. J. Żyndul (2008), The Jewish Cemetery In Łódź: At the Crossroads of Two Worlds, [w:] Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej, red. I. Gadowska (2017). Współredagował (razem z K. Radziszewską i E. Wiatr) antologię twórczości Żydów łódzkich okresu międzywojennego Sztetl, szund, bunt i Palestyna (2018). Opublikowane przekłady: [z hebrajskiego] A. Rzędowska, D. Feldman, Getto żydowskie w okupowanym Piotrkowie (2014), J. Malka, Posłannictwo balanit, [w:] Mykwa – rytuał i historia, red. J. Lisek (2014); [z j. jidysz] wiersze i proza w antologiach Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (2018), red. M. Ruta, Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego (2017), red. K. Radziszewska, E. Wiatr, Budzi się Łódź. Obraz miasta w literaturze do 1939 r. (2019), red. K. Badowska, T. Cieślak, K. Pietrych, K. Radziszewska.

Sekretarzem Zarządu PTSJ od roku 2019 jest mgr Adam Stepnowski. Związany z językiem jidysz nieprzerwanie od 2014. Absolwent wrocławskiej judaistyki, na której obronił pracę licencjacką Wątki gender i queer we wczesnej twórczości poetyckiej Szmuela Jakowa Imbera (2016) oraz magisterską „Cusztajer” (1929-1931) – analiza zawartości czasopisma i jego znaczenie dla kultury jidysz w Galicji (2018). Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą narodzin i rozwoju jidyszowego szundu. Stypendysta Medem-Bibliotek w Paryżu (2018) oraz The Institute for the History of Polish Jewry w Tel Awiwe (2020). Brał udział w kursach jidysz w Warszawie, Berlinie oraz Nowym Jorku. W PTSJ działa od 2019 roku.

Funkcję Skarbniczki Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych od maja 2019 r. piastuje mgr Karolina Koprowska, doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Diamentowego Grantu, w ramach którego przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć”.  Uczy języka jidysz w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr i w Instytucie Judaistyki UJ. Stypendystka m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, YIVO Institute for Jewish Research i The Rothschild Foundation. Autorka książki Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków (Kraków 2018) oraz współredaktorka publikacji: Świadek: jak się staje, czym jest (Warszawa 2019), jak burgund pod światło… szkice o Zuzannie Ginczance (Kraków 2018), Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść (Kraków 2016), Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna (Szczekociny 2014). Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Wielogłosie” i „Ruchu Literackim”.

Członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych od maja 2019 r. jest dr Magdalena Kozłowska – historyczka, kulturoznawczyni, tłumaczka, adiunktka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią społeczną Żydów przede wszystkim okresu dwudziestolecia międzywojennego. Autorka monografii: Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski (Kraków-Budapeszt 2016). Członkini zespołu redakcyjnego pisma „In Geveb”. Publikowała m. in. w „Cwiszn”, „Midraszu”, „Znaku” i „Kulturze Liberalnej”. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem reportaży z wojny domowej w Hiszpanii autorstwa S. L. Shneidermana.

Od maja 2019 r. funkcję Członkini Zarządu PTSJ pełni również dr Agnieszka Żółkiewska – doktor nauk humanistycznych, pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, historyczka literatury, tłumaczka z języka jidysz, laureatka nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka. Opublikowała m.in.: Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu (2012), Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko inteligencji twórczej. Pomocmaterialna i organizacyjna ze strony CKŻP (2017), Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej (2019).  

Podczas walnego zebrania w maju 2019 r. na Członkinię Zarządu PTSJ została wybrana dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca. Jidysz uczyła się we Wrocławiu w Studium Języków i Kultury Żydowskiej (IF, UWr), a wcześniej hebrajskiego na kilku uniwersytetach (PFT we Wrocławiu, PUG w Rzymie, Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i Uniwersytecie w Tel Awiwie). Interesuje się kulturą biblijną, kulturą żydowską, zwłaszcza kulturą historyczną, religią i literaturą religijną w językach żydowskich wieku XIX. Badając religijność kobiet chętnie sięga do tekstów źródłowych takich jak Biblia, Cene u-rene, modlitewniki dla kobiet, a także do ksiąg pamięci. Ceni i korzysta z dorobku ruchu „Wissenschaft des Judentums”. Od 2012 roku pracuje na UMCS – w Instytucie Nauk o Kulturze, a w Pracowni Kultury i Historii Żydów we wtorki zasiada przy jidysz-tisz wraz z innymi „tiszownikami”. Większość własnych przekładów najczęściej jednak odkłada do szuflady.