Seminaria Friedmanowskie

Seminaria Friedmanowskie to regularne spotkania naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych we współpracy z innymi instytucjami z różnych ośrodków w kraju. Patronuje im postać prof. Michała Friedmana, naszego wychowawcy i nauczyciela języka jidysz.

Michał Friedman, fot.Włodzimierz SusidProf. Michał Friedman (1913–2006)
Fot. W. Susid – Archiwum rodziny Friedmanów
http://friedmanfund.org/

Dotychczas odbyły się następujące seminaria:

XV Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Wielkie miasto w kulturze i literaturze jidysz
Uniwersytet Łódzki, 12 listopada 2023

XIV Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Inny w kulturze i literaturze jidysz
(wydarzenie online), 8 listopada 2020 r.

XIII Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Katedrę Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego
Jidysz i kultura popularna
Wrocław (UWr), 27 października 2019 r.

XII Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wieś w literaturze jidysz
Kraków (UJ), 18 listopada 2018 r.

XI Seminarium Friedmanowskie
instytucja współorganizująca: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Wątki chrześcijańskie w piśmiennictwie jidyszowym
Warszawa (UW), 8 kwietnia 2018 r.

X Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Katedrę Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Jidyszowe egodokumenty jako źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych
Wrocław (Kamienica pod Aniołami), 10-11 czerwca 2017

IX Seminarium Friedmanowskie
współorganizowane przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS
Literatura religijna w języku jidysz
Lublin (UMCS), 15 marca 2015

VIII Seminarium Friedmanowskie
Żydzi polscy wobec I wojny światowej
Warszawa (Centrum Kultury Jidysz), 29 listopada 2014

VII Seminarium Friedmanowskie
Teatr jidysz – wyzwania badawcze
Wrocław (Synagoga Pod Białym Bocianem), 30 marca 2014

VI Seminarium Friedmanowskie
Wokół gramatyki języka jidysz – seminarium upamiętniające 100. rocznicę urodzin Profesora Michała Friedmana.
Warszawa (Żydowski Instytut Historyczny), 30 stycznia 2013

V Seminarium Friedmanowskie
Łódź
Łódź (Dom Pod Szczęśliwą Gwiazdą), 11 listopada 2012

IV Seminarium Friedmanowskie
zorganizowane przy współpracy z Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS
Prasa i publicystyka jidysz
Lublin (UMCS), 21 czerwca 2012

III Seminarium Friedmanowskie
zorganizowane przy współpracy Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego
Kobiety i literatura jidysz
Wrocław (Restauracja Casus), 31 marca 2012

II Seminarium Friedmanowskie
zorganizowane przy współpracy Katedry Judaistyki UJ oraz PTSŻ
Wokół Nocą na starym rynku J. L. Pereca
Kraków (Katedra/Instytut Judaistyki UJ), 6 listopada 2011

I Seminarium Friedmanowskie
Otwarte seminarium Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych
poświęcone pamięci Michała Friedmana
Warszawa (Żydowski Instytut Historyczny), 7 czerwca 2011