Działalność

Prowadzimy działalność naukową, popularyzatorską i edukacyjną. Obejmuje ona przede wszystkim wspieranie badań naukowych w dziedzinie jidyszystyki, inicjatyw edukacyjnych na rzecz dziedzictwa kultury jidysz oraz popularyzowanie nauki języka jidysz. Wspieramy również przedsięwzięcia wydawnicze z zakresu jidyszystyki.