Seria wydawnicza „Jidyszland”

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych uruchomił serię wydawniczą Jidyszland, w której są prezentowane najcenniejsze pod względem artystycznym i poznawczym utwory literatury pięknej powstałej w języku jidysz na ziemiach polskich. Seria obejmie też ważne opracowania poświęcone kulturze jidysz. Jako tom pierwszy ukazała się monografia prof. Nathana Cohena Książki, pisarze i gazety – żydowskie życie kulturalne w Warszawie w latach 1918-1942

Plan wydawniczy w ramach serii Jidyszland na lata 2020–2025:

 1. Monografia Nathana Cohena (2021);
 2. Glikl z Hameln, Pamiętniki, tłum. i oprac. Anna Rutkowski (2021);
 3. Antologia krótkich form prozatorskich (2022);
 4. Tom Jidyszland – nowe przestrzenie (2022);
 5. Chaim Grade, Niemy minjan (Stosunki żydowsko-żydowskie w przedwojennym Wilnie), tłum. i oprac. Mariusz Lubyk;
 6. Lamed Szapiro, Biała chała i inne opowiadania, tłum. i oprac. Bella Szwarcman-Czarnota;
 7. Mosze Kulbak, Zelmenjaners, tłum. i oprac. Monika Polit;
 8. Antologia literatury popularnej;
 9. Antologia literatury dla dzieci.

Dalsze plany:

 1. Manifesty feministyczne;
 2. Antologia tekstów humorystycznych;
 3. Tom tekstów krytycznych dotyczących literatury i sztuk plastycznych;
 4. Alter Kacyzne, Sztarke un szwache (powieść);
 5. Przewodnik-kompendium po Wilnie Zelmana Szyka z 1939 r.