Jidyszyzm: mitologie i ikonografie

Poster

Program konferencji znajduje się tutaj lub do ściągnięcia w formacie PDF/ The conference program is here. It can be also downloaded in the PDF format: Yiddishism_program

15–16 listopada 2015 Pracownia Badań nad Kulturą Jidysz Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje we współpracy z Maison de la Culture Yiddish — Bibliothèque Medem w Paryżu międzynarodową konferencję „Yiddishism: Mythologies and Iconographies” – „Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie”. Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych jest jednym z partnerów konferencji.

Krytyk literacki Naftali Weinig w swoim w eseju — „Mity Jidyszyzmu” (1932) stwierdza, że współczesna kultura Jidysz potrzebuje mitu, który „będzie nie tylko uosobieniem lub wcieleniem idei ruchu, ale będzie również służyć jako mapa, zachęcająca i stymulująca działania zarówno na poziomie osobistym jak i interpersonalnm, dając Jidyszyzmowi uzasadnienie i raison d’être.”

W czasie konferencji chcielibyśmy krytycznie przyjrzeć mitologiom i ikonografiom jidyszyzmu. Przede wszystkim interesują nas okres pomiędzy 1888r. a 1939 r., jest to czas szczególnie intensywny jeśli chodzi o kreowanie mitów, ikon i rytuałów. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę tych zjawisk w czasie Zagłady, oraz wpływu Zagłady na ich kształt i obecność w kulturze powojennej i współczesnej.

Czekamy na wystąpienia poświęcone mitom fundującym zarówno jidyszyzm, jak i badania jidyszystyczne. Chodzi tu zarówno o mity społeczne, jak i fundamentalne teksty literackie i ich odczytania. Interesują nas narracje historyczne i historycznoliterackie narosłe wokół pewnych instytucji, wydarzeń (rok 1888, 1908, wielka wojna i in.) czy postaci; referaty analizujące mechanizmy kształtowania się ikon wyobraźni społecznej oraz mechanizmy kanonotwórcze, jak również to, co zostało wykluczone i zmarginalizowane. Wystąpienia mogą dotyczyć różnorakiego rodzaju pól działalności politycznej i kulturalnej oraz praktyk dyskursywnych (literatura, teksty krytycznoliterackie, dyskusje kulturalno-społeczne, programy szkolne). Interesują nas ukształtowane w tym czasie rytuały — w dziedzinie polityki, literatury i sztuki, szkolnictwa, itp.

Konferencja jest realizowana w ramach przez projektu naukowego „Inteligencja Jidyszlandu — języki, tożsamości, wizje kultury”. Konferencja stanowi część obchodów roku I.L. Pereca w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Fundacja im. Michała Friedmana.

Komitet Organizacyjny: Dr Karolina Szymaniak (Żydowski Instytut Historyczny/PTSJ), Dr Natalia Krynicka (MCY/PTSJ), Tal Hever-Chybowski (MYC).

Komitet Naukowy Konferencji: Prof. Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Universität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagieloński), Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego.