I Konferencja PTSJ

I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW JIDYSZYSTYCZNYCH

„Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce –
przemiany, wyzwania i perspektywy”

Kraków, 7–9 maja 2013

 Plakat - Studia nad językiem i kulturą jidysz

PROGRAM

Wtorek, 7 maja 2013, 

Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

16.00–17.30 Rozpoczęcie konferencji

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ), Otwarcie obrad

Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PTSJ), Jidysz w Polsce dzisiaj – nie tylko akademicki jarmark cudów

Nathan Cohen (Uniwersytet Bar Ilan), „Od żargonu do jidysz” i z targu na uniwersytet – kultura języka jidysz jako przedmiot akademicki

17.30–18.00 przerwa na kawę

18.00–19.30 Dyskusja wokół książki Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.) pod red. Joanny Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk, PTSJ)

Środa, 8 maja 2013

Jewish Community Center, ul. Miodowa 24

9.00–11.00 Język  

Moderująca Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski, PTSJ)

Agata Kondrat (Uniwersytet Warszawski, PTSJ), Wzajemne określenia Żydów i Polaków jako wyraz identyfikacji grupowej

Michał Gajek (Uniwersytet Warszawski), Reguły językowe warunkujące przenikanie jidyszyzmów do polszczyzny na przykładzie polskojęzycznego periodyku żydowskiego z okresu międzywojnia „Nasz Głos”

Štěpán Balík (Południowoczeski Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach), Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim

Iga Monika Kościołek(Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), Związki semantyczne języka jidysz z polszczyzną na przykładzie wybranych czasowników prefigowanych

Małgorzata Kozyra (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium), Badania nad współczesnym językiem jidysz – kategorie aspektualności i temporalności

11.00–11.30 przerwa na kawę

 11.30–13.30 Historia 

Moderująca Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk, PTSJ)

Anna Jakimyszyn (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ), Jolanta Kruszniewska (Uniwersytet Jagielloński), „Sefer beer Mosze” Mosze Sertelsa syna Isachara jako przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory

Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PTSJ), Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918–1939)

Anna Łagodzińska (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Miasta Łodzi, PTSJ), Prasa Żydów łódzkich przed 1939 r. Komunikat na temat badań

Magdalena Kozłowska (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ), Cukunft – Przyszłość. Jidysz jako element tożsamości młodzieży aktywnej politycznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Martyna Rusiniak-Karwat (Polska Akademia Nauk), Ideologia i życie codzienne Cukunftu w getcie warszawskim (1940–1942) na podstawie prasy podziemnej i dokumentów z archiwum Bundu

13.30–15.00 przerwa
15.00–17.00 Literatura

Moderująca Magdalena Sitarz (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ)

Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski, PTSJ), „W piosnkach moich brzmi wiele tonów bliskich twoim, ale uwierz mi, mój bracie, one są jednak moje”. Początki poezji kobiet w nowoczesnej literaturze jidysz

Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński), O sabataizmie i frankizmie w nowoczesnej literaturze jidysz

Karolina Szymaniak (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, PTSJ), Rachela Auerbach – międzywojenne źródła poetyki

Izabela Olejnik (Uniwersytet Wrocławski, PTSJ), Obraz Łodzi w twórczości Isroela Rabona

Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PTSJ), O polsko-jidyszowych powiązaniach literackich w perspektywie edukacji polonistycznej

17.00–17.30 przerwa na kawę

17.30–19.30 Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych

Czwartek, 9 maja 2013

Jewish Community Center, ul. Miodowa 24

9.00–11.00 Kultura

Moderująca Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PTSJ)

Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ), Obraz żydowskich wierzeń i praktyk zdrowotnych przełomu XIX i XX w. utrwalony w jidyszowej literaturze wspomnieniowej

Bella Szwarcman-Czarnota (czasopismo „Midrasz”, PTSJ), Menachem Kipnis i jego „Chelemer majses”

Aleksandra Geller (Uniwersytet Warszawski, PTSJ), Dyskusje wokół paryskiego Kongresu Kultury w 1937 r. na łamach tygodnika „Literarisze Bleter”

Mariusz Kałczewiak (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen), Buenos Aires obserwowane z Warszawy. Obraz żydowskiego osadnictwa w Argentynie w polskiej prasie jidyszowej początku XX w.

Martyna Steckiewicz (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, PTSJ), O obecności języka jidysz w kryminale retro

11.00–11.30 przerwa na kawę

11.30–13.00 Sztuki plastyczne, film, teatr

Moderująca Mira Bułat (Uniwersytet Jagielloński, PTSJ)

Agata Katarzyna Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki, PTSJ), „Szekspir iz beser af jidisz”. Szekspirowskie kreacje Awroma (Abrahama) Morewskiego

Maria Krawczyk (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), Tożsamość pełni” czy „tożsamość braku”? Problem tożsamości żydowskiej i autoreprezentacji w kinie jidysz „złotej ery” na wybranych przykładach

Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce), Sztuka Jidyszlandu. Dyskurs manifestów artystycznych żydowskiej awangardy

Anna Rozenfeld (Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, PTSJ), Jidysz w twórczości współczesnych artystów

13.00–14.30 przerwa

 14.30–15.00 Komunikat

Agnieszka Ilwicka (National Yiddish Book Center w Amherst, USA; PTSJ), Najnowsze metody badań współczesnego jidyszysty: „Jochre”. Optical Character Recognition (OCR) dla języka jidysz

15.00–15.30 Zakończenie konferencji

ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo

Studiów Jidyszystycznych

Instytut Judaistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego

WSPÓŁPRACA:

JCC Kraków

Żydowskie Muzeum Galicja

SPONSORZY:

Urząd Miasta Krakowa

Instytut Judaistyki UJ