Tom I: Nathan Cohen „Książki, pisarze, gazety. Żydowskie życie literackie w Warszawie w latach 1918-1942”

Pierwszą książką ze współtworzonej wraz z Żydowskim Instytutem Historycznym serii „Jidyszland”, jest praca Nathana Cohena, profesora w katedrze Studiów Jidyszystycznych Uniwersytetu Bar-Ilana w Izraelu pt. Książki, pisarze, gazety. Żydowskie życie literackie w Warszawie w latach 1918-1942. Zainteresowania naukowe Autora skupiają się wokół historii kultury Żydów Europy Środkowo-Wschodniej w wiekach XIX i XX oraz dwudziestowiecznej literatury jidysz. 

O książce: 
W dwudziestoleciu międzywojennym Warszawa stała się jednym z najważniejszych ośrodków żydowskiego życia literackiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzyli go coraz liczniej sprowadzający się do miasta pisarze, dziennikarze i działacze kulturalni, którzy nie tylko rozwijali twórczość we wszystkich trzech językach lokalnej społeczności żydowskiej: w jidysz, po hebrajsku i po polsku, ale także zabierali głos w sprawach dla niej najistotniejszych. Sercem tej różnorodnej działalności był Literatn-Farajn, Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich z siedzibą przy Tłomackiem 13 – we wspomnieniach opisany barwnie m.in. przez Isaaca Bashevisa Singera i Zusmana Segałowicza. Książka odkrywa przed polskim czytelnikiem mało znany świat żydowskiej literatury i prasy, jakże ważny dla uzyskania pełnego obrazu bogatej kultury istniejącej w Polsce do czasu Zagłady.