Zarząd

Zarząd PTSJ w latach 2019-2022:

dr hab. Joanna Lisek – Prezeska
mgr Dariusz Dekiert – Wiceprezes
mgr Adam Stepnowski – Sekretarz
mgr Karolina Koprowska – Skarbniczka
dr Magdalena Kozłowska – Członkini Zarządu
dr Agata Rybińska – Członkini Zarządu
dr Agnieszka Żółkiewska – Członkini Zarządu

W latach 2016-2019 w składzie Zarządu zasiadali:

dr hab. Magdalena Ruta – Prezeska
mgr Bella Szwarcman-Czarnota – Wiceprezeska
dr Magdalena Kozłowska – Sekretarz
dr Marek Tuszewicki – Skarbnik
prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska – Członkini Zarządu
dr Joanna Lisek – Członkini Zarządu
mgr Anna Rozenfeld – Członkini Zarządu

Skład II Zarządu PTSJ w latach 2013-2016:

dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov – Prezeska
dr Marek Tuszewicki – Wiceprezes
dr Agata Kondrat – Sekretarz
dr hab. Magdalena Ruta – Skarbniczka
dr Joanna Lisek – Członkini Zarządu
mgr Anna Szyba – Członkini Zarządu
dr Karolina Szymaniak – Członkini Zarządu

Pierwszy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (2010-2013):

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska – Prezeska
dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov – Wiceprezeska
mgr Dariusz Dekiert – Skarbnik
dr Agnieszka Żółkiewska – Sekretarz
dr Eleonora Bergman – Członkini Zarządu
dr hab. Magdalena Ruta – Członkini Zarządu
dr Karolina Szymaniak – Członkini Zarządu