Perecjada 2015

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych objęło patronatem cykl działań edukacyjnych i wydarzeń artystycznych upamiętniających 100. rocznicę śmierci klasyka nowoczesnej literatury jidysz J.L. Pereca (1852-1915) i mających za za zadanie przypomnienie jego dorobku.

Warto podkreślić, że sama nazwa i pierwotna idea projektu powstała w łonie PTSJ w czasie dyskusji o upamiętnieniu roku Pereca.

Koordynatorką projektu jest członkini PTSJ, Anna Rozenfeld.

Organizatorem projektu jest Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej.

Więcej informacji i aktualizowany na bieżąco program tutaj