Sąd Polubowny

W latach 2019-2022: prof UJ dr hab. Magdalena Ruta

W latach 2016-2019: dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov

W latach 2013-2016: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska

W trakcie I kadencji Zarządu PTSJ w latach 2010-2013: dr Joanna Lisek