Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

Zarządy Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich  i Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych wyrażają sprzeciw wobec wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego, atakujących prof. Barbarę Engelking, kierującą działającym przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Nasze głębokie zaniepokojenie wywołały  również słowa Ministra Edukacji i Nauki
Przemysława Czarnka, sugerujące ograniczenie finansowania dla IFiS PAN,  dlatego, że „utrzymuje tego rodzaju ludzi” oraz zapowiadające wspieranie badań nad historią Zagłady w Polsce ze z góry ustaloną i odpowiadającą na zapotrzebowanie polityczne, tezą.

Chcemy przypomnieć słowa wybitnego polskiego uczonego, prof. Kazimierza Twardowskiego: „W tym właśnie uwydatnia się charakter obiektywny badania naukowego, że nie przyjmuje ono rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym względom ubocznym, lecz że za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i że jedno tylko ma zadanie: dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych.”


Wypowiedzi obu polityków godzą w dobre imię uznanej badaczki i stanowią naruszenie zasady wolności badań naukowych i autonomii instytucji nauki.


Wyrażamy solidarność z prof. Barbarą Engelking oraz pracownikami i pracowniczkami
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W imieniu Zarządu PTSŻ – dr hab. Alina Molisak, prezeska.

W imieniu Zarządu PTSJ – dr hab. Joanna Degler, prof. ucz., prezeska.