O nas

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych (PTSJ) zrzesza przede wszystkim badaczy i badaczki, tłumaczy i tłumaczki, nauczycieli i nauczycielki języka i cywilizacji jidysz. Jesteśmy grupą osób, które czytają i tłumaczą teksty żydowskie: literaturę, poezję, dokumenty archiwalne. Wykorzystujemy je w naszych badaniach historycznych, socjologicznych, lingwistycznych, kulturoznawczych i innych, wprowadzając je w szeroki obieg naukowy w Polsce. Cel, który nas połączył, to pragnienie ich zachowania jako żywego składnika naszej wspólnej kultury. Realizujemy go przede wszystkim organizując seminaria, dyskusje, konferencje, spotkania, a także działań artystyczne i popularyzatorskie. Chętnie wspieramy również – poprzez konsultacje lub patronaty – wszelkie działania zbieżne z celami Towarzystwa.

Członkiem lub członkinią Towarzystwa może być każda osoba, która pragnie wspomóc realizację celów zawartych w Statucie PTSJ, uzyska rekomendację dwóch Członków oraz opłaci składki. Deklarację członkowską można pobrać tutaj.

Kontakt z nami.