Sąd Polubowny

W latach 2016-2019 obowiązki te pełniła dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov.

W latach 2013-2016 Członkiem Sądu Polubownego była prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska.

W trakcie I kadencji Zarządu PTSJ w latach 2010-2013 funkcję tę sprawowała dr Joanna Lisek.