Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS. Tom jidyszystyczny

 

zaangażowane

[Ilustracja: Aleksandra Czudżak]

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi po II Interdyscyplinarnej Konferencji PTSJ, która odbyła się w Warszawie w dniach 12-13 maja b.r. planujemy opublikowanie tomu, który będzie prezentował obecne trendy w polskiej jidyszystyce. W skład komitetu redakcyjnego weszły: Monika Adamczyk-Garbowska, Joanna Lisek, Joanna Nalewajko-Kulikov, Magdalena Ruta i Agata Rybińska.

Nie będzie to książka pokonferencyjna, choć zachęcamy uczestników  ostatniej konferencji do przesłania nam swoich artykułów przygotowanych w oparciu o referaty. 

Zachęcamy także innych członków/członkinie Towarzystwa do przesłania nam tekstów prezentujących obecnie prowadzone badania. Nie mogą to być artykuły opublikowane już wcześniej. 

Oczekujemy gotowych tekstów do 31 grudnia 2019. 

Teksty powinny mieć objętość od 15 do 25 stron (MS Office (Word)  złożone krojem Times New Roman (CE) 12 punktów, o interlinii 1,5, bez opcji przenoszenia wyrazów). 

Zasady edycji tekstów – zgodne ze standardem stosowanym w „Studia Judaica” http://www.ejournals.eu/SJ/menu/532/ .

Prosimy osoby, które chciałyby zamieścić swój artykuł w tomie o przesłanie tytułu i krótkiego abstraktu do 31 lipca 2019 na adres: jidyszland2019@gmail.com