Nauczanie akademickie

Nazwa uczelniStudia licencjackieStudia magisterskieInformacje dodatkowe
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (Instytut Judaistyki przy Wydziale Historycznym)Język jidysz:
210 h
Prowadzący:
dr Anna
Jakimyszyn-Gadocha,
dr Marek Tuszewicki

Wykład z literatury jidysz: 60 h
Prowadząca:
prof. Magdalena Ruta

Istnieje możliwość pisania pracy licencjackiej z wykorzystaniem źródeł jidysz (w ramach seminarium dr Anny Jakimyszym–Gadochy oraz dra Marka Tuszewickiego).
Język jidysz: 60 h (zajęcia dla studentów rozpoczynających naukę)
Prowadzący:
mgr Krzysztof Niweliński

Translatorium jidysz:
60 h (zajęcia dla studentów kontynuujących naukę języka jidysz)
Prowadząca:
prof. Magdalena Ruta

Istnieje możliwość pisania pracy magisterskiej z wykorzystaniem źródeł jidysz (w ramach seminarium prof. Magdaleny Ruty).
Ponadto elementy nauki o języku i kulturze jidysz uwzględnione są w programie innych przedmiotów, takich jak np. folklor żydowski, książka żydowska.

Więcej informacji:
- sylabus studiów licencjackich
- sylabus studiów magisterskich
UNIWERSYTET WARSZAWSKI (Centrum im. Anielewicza, Instytut Historyczny)Język jidysz:
240 h
Prowadzące:
dr Magdalena Kozłowska,
dr Monika Polit

Konwersatorium: "Literatura jidysz - tradycja, nowoczesność, awangarda":
30 h
Prowadząca:
dr Monika Polit
Translatorium z jidysz: 60 h
Prowadząca:
dr Monika Polit

Seminarium magisterskie "Język, literatura i kultura jidysz"
Prowadzą: prof. Ewa Geller we współpracy z dr Moniką Polit.

Poza tym na obu poziomach studiów każdego roku są do wyboru przedmioty fakultatywne obejmujące zagadnienia związane z językiem i kulturą jidysz.

Więcej informacji:
- program studiów licencjackich
- program studiów magisterskich
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (Katedra Judaistyki im. T. Taubego przy Wydziale Filologicznym)Język jidysz:
180 h
Prowadzący:
dr Marc Caplan,
mgr Anna Nienartowicz,
dr Anna Kałużna, mgr Karolina Koprowska,
mgr Adam Stepnowski,
dr Karolina Szymaniak

Translatorium jidysz:
60 h
Prowadzące:
mgr Karolina Koprowska,
dr Karolina Szymaniak

Literatura jidysz:
30 h
Prowadzący:
dr Marc Caplan,
dr hab. Joanna Lisek,
dr Karolina Szymaniak

Nowoczesna literatura jidysz:
30 h
Prowadzący:
dr Marc Caplan,
dr Karolina Szymaniak


Seminarium licencjackie
o profilu jidyszowym:
60 h
Prowadzący:
dr hab. Joanna Lisek,
dr Karolina Szymaniak,
dr Wojciech Tworek


Język jidysz: 90 h
Prowadzący:
dr Marc Caplan,
mgr Karolina Koprowska,
dr Karolina Szymaniak

Translatorium jidysz:
60 h
(dla studentów kontynuujących naukę)
Prowadzący:
dr Marc Caplan,
mgr Karolina Koprowska,
dr Karolina Szymaniak

Intensywny kurs jidysz: 60 h (dla studentów bez znajomości jidysz)
Prowadzący:
mgr Adam Stepnowski

Seminarium magisterskie o profilu jidyszowym: 120 h
Prowadzący:
dr hab. Joanna Lisek,
dr Karolina Szymaniak,
dr Wojciech Tworek

Poza tym elementy nauki o języku i kulturze jidysz uwzględnione są w programie innych przedmiotów, takich jak np. teatr i film żydowski, żydowskie języki, literatura i dokumenty w projektach edukacyjnych.

Więcej informacji:
- program studiów licencjackich
- program studiów magisterskich