Ogłoszenia

Walne Zebranie i nowe władze Towarzystwa

W dniu 22 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków i członkiń PTSJ. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowe.

Oto nowy skład władz Towarzystwa:

Zarząd: dr hab. Magdalena Ruta – prezeska, Bella Szwarcman-Czarnota – wiceprezeska, dr Magdalena Kozłowska – sekretarz, dr Marek Tuszewicki – skarbnik, prof. dr