Latest Posts

II Interdyscyplinarna Konferencja PTSJ już za nami!

W dniach 12-13 maja 2019 odbyła się w Warszawie II Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany, wyzwania i perspektywy”, przygotowywana przez Komitet Organizacyjny w składzie: Ewa Geller, Magdalena Kozłowska, Joanna Nalewajko-Kulikov, Renata Piątkowska, Karolina Szymaniak przy wsparciu Skarbnika Marka Tuszewickiego. Komitet pracował nad przygotowaniem konferencji przez cały 2018 r. PTSJ partycypowało w części kosztów organizacyjnych, poza tym konferencję sfinansowały instytucje współorganizujące – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.facebook.com/events/2177222822369728/

Walne Zebranie PTSJ w maju 2019 r.

12 maja 2019 r. odbyło się walne zebranie PTSJ, w czasie którego przyjęte zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 2016-2019 oraz wybrane zostały nowe władze. Omówiono także plany na dalszą działalność i rozwój Towarzystwa. 

 

 

Walne Zebranie i nowe władze Towarzystwa

W dniu 22 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków i członkiń PTSJ. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowe.

Oto nowy skład władz Towarzystwa:

Zarząd: dr hab. Magdalena Ruta – prezeska, Bella Szwarcman-Czarnota – wiceprezeska, dr Magdalena Kozłowska – sekretarz, dr Marek Tuszewicki – skarbnik, prof. dr

Jest już program konferencji „Yiddishism: Mythologies and Iconographies”!

Yiddishism: Mythologies and Iconographies

Joint International Conference of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw and the Paris Yiddish Center – Medem Library in cooperation with the Polish Association for Yiddish Studies and the Michal Friedman Foundation.

Program in the PDF format is here: Yiddishism_program

Schedule

The papers are in English (E) and Yiddish (Y). Translation from Yiddish to Polish will be provided.

Sunday, 15 November 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec

10:45 Registration and coffee

 11:15 Opening

 11:15–11:30 Greetings,  Prof. Andrzej Żbikowski, Head of the JHI Academic Department

Tal Hever-Chybowski, Director of the Paris Yiddish Center – Medem Library (PYC)

11:30–11:45 Opening remarks, Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

Jewish Masses and Politics, Chair: Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (Polish Academy of Sciences/ Deutsches Historisches Institut)

11:45–12:05 Dr. Tamara Sztyma (POLIN Museum), Folklore as Reassurance of Distinctiveness: On the Fusion of Folk Nature, Avant-garde and Mass Culture in Jewish Interwar Culture in Poland (E)

12:05–12:25 Tal Hever-Chybowski (PYC), Gathering zamlers: Political Representations of Collecting in Modern Yiddish Scholarship (Y)

Respondent: Prof. Kenneth B. Moss (Johns Hopkins University) (E)

12:40–13:00 Discussion

13:00–14:30 Lunch break

 

Heroes, Icons, Models, Chair: Tal Hever-Chybowski (PYC)

14:30­–14:50 David Mazower (independent scholar, London), Commerce and Celebrity: The Yiddish Writer as Popular Icon (E)

14:50–15:10 Dr. Magdalena Kozłowska (Warsaw University/ Jagiellonian University), To Be Young, a Martyr and a Socialist: Yugnt-Bund Tsukunft and Its Heroes (E)

15:10–15:30 Evita Wiecki (Ludwig-Maximilians-Universität München), Ikh bin dokh a yidish kind, muz ikh kenen yidish: Yiddishism in Post-War Yiddish Textbooks (E)

Respondent: Dr. Kamil Kijek (Wrocław University) (E)

15:45–16:10 Discussion

Yiddishism and Linguistics, Chair: Dr. Agata Kondrat (Polish Association for Yiddish Studies)

16:10–16:30 Prof. Itzik N. Gottesman (University of Texas), The Yiddishism of Yehuda Elzet’s Der vunder-oytser fun der yidisher shprakh (Y)

16:30–16:50 Alec Burko (Jewish Theological Seminary, New York), The Story of Max Weinreich’s Yiddish Myth (Y)

Respondent: Prof. Ewa Geller (Warsaw University) (E)

17:05–17:20 Discussion

17:20–17:35 Coffee break

Old Yiddish Literature, Chair: Dr. Marzena Zawanowska (JHI)

17:35–17.55 Dr. Arnaud Bikard (European University of Saint-Petersburg), Yiddishist Myths and Their Influence on the History of Old Yiddish Literature (E)

17:55–18:15 Binyamin Hunyadi (Hebrew University), Noli turbare circulos meos! Yiddish Historical Attempts – The Growth of the Yiddish Historiographical Tradition around Yavein Metsula (Y)

18:15–18:35 Dr. Oren Roman (Haifa University), Thoughts on the Composition of the Biblical Epics in Old-Yiddish (Y)

Respondent: Prof. Marion Aptroot (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) (E)

Discussion: 18:50–19:05

Monday, 16 November 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec

Modern Yiddish Literature,

9:30–9:50 Dr. Khayke Beruriah Wiegand (University of Oxford), The Myth of Isaac Bashevis Singer as the Icon of the Yiddish Culture for the World (Y)

9:50–10:10 Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO, Paris), Birth of the Yiddish Writer or the Author’s Name as a Bridge between Myth and Reality (E)

10:10–10:30 Dr. Natalia Krynicka (PYC/Paris IV-Sorbonne), The Myth of Klemens Junosza as a Yiddishist (Y)

Respondent: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

10:45–11:00 Discussion

11:00–11:15 Coffee break

Spaces and Places of Yiddishism, Chair: Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO)

11:15–11:35 Prof. Jack Kugelmass (University of Florida), Venice in the Swamps of Pinsk (E)

11:35–11:55 Yaad Biran (Hebrew University), Erets Yisroel: The Image from Yiddish Travelogues (E)

11:55–12:15 Janina Wurbs (GEI Braunschweig / MLU Halle), Where From and Where To? The Power of Imagined Space – Mordkhe Schaechter’s Business Card (Y)

12:30–12:45 Discussion

12:45–14:00 Lunch break

Yiddishism and/in Art, Chair: Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

14:00–14:20 Dr. Marcos Silber (Haifa University), Yiddish Cinema in Poland and the Visualization of Yiddishist Myths in Poland during the Late 1930s (E)

14:20–14:40 Dr. Małgorzata Stolarska (Nicolaus Copernicus University, Toruń), Jewish Messianism and Its Visual Discourse in Jewish Avant-Garde Groups (E)

14:40–15:00 Dr. Agnieszka Żółkiewska (JHI), And the Myth Was Made Flesh: Yiddishism in Caricature (E)

Respondent: Dr. Renata Piątkowska (POLIN Museum) (E)

15:15–15:30 Discussion

15:30–16:00 Closing discussion with all participants

Sponsors:

Midrasz. Pismo żydowskie www.midrasz.pl

Słowo żydowskie / דאָס ייִדישע וואָרט

In geveb. A Journal of Yiddish Studies  ingeveb.com

dzieje.pl

TOK fm tokfm.pl

Kultura liberalna kulturaliberalna.pl

Center for Yiddish Culture www.jidyszland.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce www.tskz.pl

This conference is a part of the Jewish Historical Institute’s project on the Yiddishist intelligentsia in the Poland run by the Institute’s Yiddish Culture Department.

The conference is organized as part of the Jewish Historical Institute’s program commemorating the 100th anniversary of the death of I. L. Peretz. It is supported by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

 

„Dybuk” po japońsku

Z okazji japońskiego wydania sztuki Szymona An-Skiego “Dybuk. Na pograniczu dwóch Światów” i jej premiery teatralnej.

“Kto chce zrozumieć poetę, musi pojechać do kraju poety” – pisał Goethe.

A jeśli kraj poety, świat jego języka już nie istnieje… to dokąd?

“Dybuk” żydowskiego pisarza Szymona An-skiego, najsłynniejszy dramat napisany w języku jidisz, dotarł wreszcie do dalekiego kraju. 95 lat po jego warszawskiej premierze, w teatrze kameralnym Kaitokudo na Uniwersytecie w Osace ma miejsce japońska premiera “Dybuka”. Zdaniem reżysera przedstawienia, Mitsuharu Akao, jest to najprawdopodobniej pierwsze w historii wystawienie tego dramatu w Japonii, mimo że tłumaczenie sztuki na japoński (z języka angielskiego) zostało wydane już w 1931r. w Tokio. Spektakl Akao, mający formę klasycznej recytacji, jest oparty na nowym tłumaczeniu z jidysz, autorstwa samego Akao.

“Dybuk” przypomina muzeum etnograficzne. Znajdujemy w nim bogactwo ludowych legend, na podstawie których An-ski stworzył niepowtarzalną opowieść o duszy zmarłego ucznia jesziwy, Chonena, która, nie mogąc znieść rozłąki z ukochaną Leą, wstępuje w jej ciało. „Dybuk” jest czymś znacznie więcej niż tylko żydowską wersją “Romea i Julii” – w obrazowy sposób ukazuje całą mozaikę przemieszanych z odwagą słabości żyjącego na ziemi człowieka.

Tekst An-skiego i jego bohaterowie, mimo 95 lat, które upłynęły od śmierci autora i tysięcy kilometrów, które oddzielają Japonię od byłych centrów żydowskich we Wschodniej Europie, nie stracił nic na aktualności. Jak pisał Stanisław Wyspiański:

„I ciągle widzę ich twarze,
ustawnie w oczy ich patrzę —
ich niema, — myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze”.

(Haruka Miyazaki)

Data premiery: 2 października 2015 r.
Miejsce premiery: Teatr Kaitokudo, Osaka University (http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/)
Reżyseria: Keichiro Suzuki
Scenariusz: Mitsuharu Akao (autor przekładu)
Muzyka: Orkester Dreydel (http://www.geocities.jp/smile_dreydel/english)

~

Dybuk po japońsku

“Dybuk. Na pograniczu dwóch światów” / „Iwona, księżniczka Burgunda”
Autor: Szymon An-ski / Witold Gombrowicz
Tłumaczenie: Mitsuharu Akao / Tokimasa Sekiguchi
Redakcja: Nishi Masahiko
Oprawa: twarda
Wydawca: Michitani
ISBN: 978-4-89642-705-9
Rok wydania: 2015
Książka ukazała się w ramach serii „Klasyka Literatury Polskiej”.

Zakończyła się międzynarodowa konferencja „W kręgu Pereca”

10 września 2015 roku zakończyła się międzynarodowa konferencja „W kręgu Pereca” współorganizowana przez PTSJ. Relację foto z tego wydarzenia znajdziecie Państwo na naszym profilu fb.
Kolejne wydarzenie naukowe z naszym udziałem – konferencja „Mity i ikony jidyszyzmu”, która odbędzie się w Żydowskim Instytucie Historycznym, już w listopadzie tego roku.
Zapraszamy!

Trwa Perecjada

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych objęło patronatem serię wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę śmierci klasyka nowoczesnej literatury jidysz J.L. Pereca.

Warto podkreślić, że sama nazwa i pierwotna idea projektu powstała w łonie PTSJ w czasie dyskusji o upamiętnieniu roku Pereca.

Część wydarzeń odbywa się w ramach międzynarodowej konferencji „W kręgu Pereca” współorganizowanej przez PTSJ.

Koordynatorką projektu jest członkini PTSJ, Anna Rozenfeld.

Organizatorem projektu jest Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej.

Więcej informacji i aktualizowany na bieżąco program tutaj.