Latest Posts

Joanna Lisek laureatką Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Z dumą i radością informujemy, iż tegoroczną Nagrodę im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce otrzymała dr hab. Joanna Lisek za pracę „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia Nagrody ustanowionej przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 4 listopada 2019 roku.

Szanownej Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

XIII Seminarium Friedmanowskie

Serdecznie zapraszamy na XIII SEMINARIUM FRIEDMANOWSKIE, zatytułowane „Jidysz i kultura popularna”, które odbędzie się 27 października
2019 r. w Katedrze Judaistyki UWr. Wydarzeniem towarzyszącym sesji będzie spotkanie z dr Agatą Reibach, tłumaczką książki Jecheskiela Kotika „Moje wspomnienia” (t. 1.) oraz redaktorem tomu, prof. Marcinem Wodzińskim.

Obchody 100. rocznicy śmierci Jakuba Dinezona

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji Festiwalu Warszawa Singera będzie uroczystość upamiętnienia 100. rocznicy śmierci Jakuba Dinezona, która odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 na cmentarzu żydowskim w Warszawie (na ul. Okopowej 49/51) przy ohelu Pereca, Dinezona i An-skiego. 

Więcej szczegółowych informacji: http://www.jhi.pl/…/2019-06-25-upamietnienie-100-rocznicy-s…

CALL FOR PAPERS: Yiddish Women’s Intellectual and Artistic Worlds

Proposals are invited for a two-day symposium, February 17-18, at Vanderbilt University that engages with and theorizes women’s intellectual and artistic contributions to modern Yiddish culture. The dominant narratives of Jewish cultural history have, until very recently, excluded women’s contributions. Yet, women played central roles in shaping culture as intellectuals, artists, and consumers. Building on a rich and developing body of work on Jewish women’s writing, this conference will analyze and address women’s contributions to modern Yiddish culture. The conference aims to recover important cultural texts and mobilize them towards a richer understanding of Jewish modernity. How did women writers theorize their contributions to modern culture? How does their work challenge existing theoretical and historical paradigms? We define women’s writing broadly to include prose fiction, belletristic essays, criticism, memoir, and other forms of prose writing, either published or unpublished. Participants will present a paper on the work they have chosen and lead a discussion on the text and their interpretation of it. Papers should address not only the work, but also its place in Yiddish letters, theorizing its potential to transform existing narratives. Travel, lodging, and food will be paid for by Vanderbilt University. Please send a 200-word abstract and the title of the original text that you will discuss to: allison.schachter@vanderbilt.edu

CALL FOR PAPERS. Tom jidyszystyczny

 

zaangażowane

[Ilustracja: Aleksandra Czudżak]

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi po II Interdyscyplinarnej Konferencji PTSJ, która odbyła się w Warszawie w dniach 12-13 maja b.r. planujemy opublikowanie tomu, który będzie prezentował obecne trendy w polskiej jidyszystyce. W skład komitetu redakcyjnego weszły: Monika Adamczyk-Garbowska, Joanna Lisek, Joanna Nalewajko-Kulikov, Magdalena Ruta i Agata Rybińska.

Nie będzie to książka pokonferencyjna, choć zachęcamy uczestników  ostatniej konferencji do przesłania nam swoich artykułów przygotowanych w oparciu o referaty. 

Zachęcamy także innych członków/członkinie Towarzystwa do przesłania nam tekstów prezentujących obecnie prowadzone badania. Nie mogą to być artykuły opublikowane już wcześniej. 

Oczekujemy gotowych tekstów do 31 grudnia 2019. 

Teksty powinny mieć objętość od 15 do 25 stron (MS Office (Word)  złożone krojem Times New Roman (CE) 12 punktów, o interlinii 1,5, bez opcji przenoszenia wyrazów). 

Zasady edycji tekstów – zgodne ze standardem stosowanym w „Studia Judaica” http://www.ejournals.eu/SJ/menu/532/ .

Prosimy osoby, które chciałyby zamieścić swój artykuł w tomie o przesłanie tytułu i krótkiego abstraktu do 31 lipca 2019 na adres: jidyszland2019@gmail.com

 

 

II Interdyscyplinarna Konferencja PTSJ już za nami!

W dniach 12-13 maja 2019 odbyła się w Warszawie II Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych „Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany, wyzwania i perspektywy”, przygotowywana przez Komitet Organizacyjny w składzie: Ewa Geller, Magdalena Kozłowska, Joanna Nalewajko-Kulikov, Renata Piątkowska, Karolina Szymaniak przy wsparciu Skarbnika Marka Tuszewickiego. Komitet pracował nad przygotowaniem konferencji przez cały 2018 r. PTSJ partycypowało w części kosztów organizacyjnych, poza tym konferencję sfinansowały instytucje współorganizujące – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.facebook.com/events/2177222822369728/

Walne Zebranie PTSJ w maju 2019 r.

12 maja 2019 r. odbyło się walne zebranie PTSJ, w czasie którego przyjęte zostało sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 2016-2019 oraz wybrane zostały nowe władze. Omówiono także plany na dalszą działalność i rozwój Towarzystwa. 

 

 

Walne Zebranie i nowe władze Towarzystwa

W dniu 22 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie członków i członkiń PTSJ. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowe.

Oto nowy skład władz Towarzystwa:

Zarząd: dr hab. Magdalena Ruta – prezeska, Bella Szwarcman-Czarnota – wiceprezeska, dr Magdalena Kozłowska – sekretarz, dr Marek Tuszewicki – skarbnik, prof. dr

Jest już program konferencji „Yiddishism: Mythologies and Iconographies”!

Yiddishism: Mythologies and Iconographies

Joint International Conference of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute in Warsaw and the Paris Yiddish Center – Medem Library in cooperation with the Polish Association for Yiddish Studies and the Michal Friedman Foundation.

Program in the PDF format is here: Yiddishism_program

Schedule

The papers are in English (E) and Yiddish (Y). Translation from Yiddish to Polish will be provided.

Sunday, 15 November 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec

10:45 Registration and coffee

 11:15 Opening

 11:15–11:30 Greetings,  Prof. Andrzej Żbikowski, Head of the JHI Academic Department

Tal Hever-Chybowski, Director of the Paris Yiddish Center – Medem Library (PYC)

11:30–11:45 Opening remarks, Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

Jewish Masses and Politics, Chair: Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (Polish Academy of Sciences/ Deutsches Historisches Institut)

11:45–12:05 Dr. Tamara Sztyma (POLIN Museum), Folklore as Reassurance of Distinctiveness: On the Fusion of Folk Nature, Avant-garde and Mass Culture in Jewish Interwar Culture in Poland (E)

12:05–12:25 Tal Hever-Chybowski (PYC), Gathering zamlers: Political Representations of Collecting in Modern Yiddish Scholarship (Y)

Respondent: Prof. Kenneth B. Moss (Johns Hopkins University) (E)

12:40–13:00 Discussion

13:00–14:30 Lunch break

 

Heroes, Icons, Models, Chair: Tal Hever-Chybowski (PYC)

14:30­–14:50 David Mazower (independent scholar, London), Commerce and Celebrity: The Yiddish Writer as Popular Icon (E)

14:50–15:10 Dr. Magdalena Kozłowska (Warsaw University/ Jagiellonian University), To Be Young, a Martyr and a Socialist: Yugnt-Bund Tsukunft and Its Heroes (E)

15:10–15:30 Evita Wiecki (Ludwig-Maximilians-Universität München), Ikh bin dokh a yidish kind, muz ikh kenen yidish: Yiddishism in Post-War Yiddish Textbooks (E)

Respondent: Dr. Kamil Kijek (Wrocław University) (E)

15:45–16:10 Discussion

Yiddishism and Linguistics, Chair: Dr. Agata Kondrat (Polish Association for Yiddish Studies)

16:10–16:30 Prof. Itzik N. Gottesman (University of Texas), The Yiddishism of Yehuda Elzet’s Der vunder-oytser fun der yidisher shprakh (Y)

16:30–16:50 Alec Burko (Jewish Theological Seminary, New York), The Story of Max Weinreich’s Yiddish Myth (Y)

Respondent: Prof. Ewa Geller (Warsaw University) (E)

17:05–17:20 Discussion

17:20–17:35 Coffee break

Old Yiddish Literature, Chair: Dr. Marzena Zawanowska (JHI)

17:35–17.55 Dr. Arnaud Bikard (European University of Saint-Petersburg), Yiddishist Myths and Their Influence on the History of Old Yiddish Literature (E)

17:55–18:15 Binyamin Hunyadi (Hebrew University), Noli turbare circulos meos! Yiddish Historical Attempts – The Growth of the Yiddish Historiographical Tradition around Yavein Metsula (Y)

18:15–18:35 Dr. Oren Roman (Haifa University), Thoughts on the Composition of the Biblical Epics in Old-Yiddish (Y)

Respondent: Prof. Marion Aptroot (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) (E)

Discussion: 18:50–19:05

Monday, 16 November 2015

Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, ul. Tłomackie 3/5 00–090 Warsaw, Błękitny Wieżowiec

Modern Yiddish Literature,

9:30–9:50 Dr. Khayke Beruriah Wiegand (University of Oxford), The Myth of Isaac Bashevis Singer as the Icon of the Yiddish Culture for the World (Y)

9:50–10:10 Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO, Paris), Birth of the Yiddish Writer or the Author’s Name as a Bridge between Myth and Reality (E)

10:10–10:30 Dr. Natalia Krynicka (PYC/Paris IV-Sorbonne), The Myth of Klemens Junosza as a Yiddishist (Y)

Respondent: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

10:45–11:00 Discussion

11:00–11:15 Coffee break

Spaces and Places of Yiddishism, Chair: Dr. Sharon Bar-Kochva (INALCO)

11:15–11:35 Prof. Jack Kugelmass (University of Florida), Venice in the Swamps of Pinsk (E)

11:35–11:55 Yaad Biran (Hebrew University), Erets Yisroel: The Image from Yiddish Travelogues (E)

11:55–12:15 Janina Wurbs (GEI Braunschweig / MLU Halle), Where From and Where To? The Power of Imagined Space – Mordkhe Schaechter’s Business Card (Y)

12:30–12:45 Discussion

12:45–14:00 Lunch break

Yiddishism and/in Art, Chair: Dr. Karolina Szymaniak (JHI)

14:00–14:20 Dr. Marcos Silber (Haifa University), Yiddish Cinema in Poland and the Visualization of Yiddishist Myths in Poland during the Late 1930s (E)

14:20–14:40 Dr. Małgorzata Stolarska (Nicolaus Copernicus University, Toruń), Jewish Messianism and Its Visual Discourse in Jewish Avant-Garde Groups (E)

14:40–15:00 Dr. Agnieszka Żółkiewska (JHI), And the Myth Was Made Flesh: Yiddishism in Caricature (E)

Respondent: Dr. Renata Piątkowska (POLIN Museum) (E)

15:15–15:30 Discussion

15:30–16:00 Closing discussion with all participants

Sponsors:

Midrasz. Pismo żydowskie www.midrasz.pl

Słowo żydowskie / דאָס ייִדישע וואָרט

In geveb. A Journal of Yiddish Studies  ingeveb.com

dzieje.pl

TOK fm tokfm.pl

Kultura liberalna kulturaliberalna.pl

Center for Yiddish Culture www.jidyszland.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce www.tskz.pl

This conference is a part of the Jewish Historical Institute’s project on the Yiddishist intelligentsia in the Poland run by the Institute’s Yiddish Culture Department.

The conference is organized as part of the Jewish Historical Institute’s program commemorating the 100th anniversary of the death of I. L. Peretz. It is supported by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.