Ogłoszenia

Zmarł dr Piotr Grącikowski

Z przykrością zawiadamiamy o odejściu dra Piotra Grącikowskiego. Z zawodu był literaturoznawcą i bibliotekarzem, badaczem etnografii żydowskiej i spuścizny Reginy Lilientalowej. Z zamiłowania – karykaturzystą i rysownikiem. Dr Piotr Grącikowski pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, był także współredaktorem „Najes” – Semestralnika Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wydawcą Sporadnika Obsesjograficznego „Seplencja”. Za swoją dysertację „Portret przedwojennej etnografki żydowskiej Reginy Lilientalowej”, napisaną pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego otrzymał I wyróżnienie w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie i magisterskie o tematyce żydowskiej, organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w kategorii najlepsze prace doktorskie (2016). Był członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.