Ogłoszenia

Dr hab. Joanna Lisek laureatką Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej

Mamy zaszczyt poinformować, że dr hab. Joanna Lisek otrzymała prestiżową nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2020. Prezeska Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, pracowniczka naukowa Judaistyka – Uniwersytet Wrocławski, została nagrodzona za osiągnięcia naukowe oraz edytorskie.Na ręce Laureatki składamy serdeczne gratulacje!

Więcej informacji o nagrodzie: http://www.jhi.pl/blog/2020-11-25-nagrody-im-jana-karskiego-i-poli-nirenskiej-za-rok-2019-i-2020-ogloszone

Fot. Cezary Gwóźdź